Author - admin

PHỄU CHỨA BỤI

phễu chứa bụi
Thông tin dự án      : Phễu chứa bụi
Địa chỉ                     : Công ty VINA KYOEI Phú Mỹ I, Tân Thành, Bà Rịa -Vũng Tàu
Hạng mục                : Thiết kế và gia công
Năm thực hiện         : 2015