Xây Lắp Công Nghiệp

XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

Với phương châm an toàn và chất lượng Hesem luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành các dự án đạt chất lượng tốt nhất đảm bảo an toàn lao động và tiến độ dự án. Trong năm 5 qua chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều dự án lớn yêu cầu cao về chất lượng, an toàn lao động và tiến độ dự án. Các kỹ sư thiết kế và giám [...]

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHIỆP

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHIỆP
Chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp phù hợp cho việc thiết kế và lắp đặt các hệ thông đường ống có khối lượng lớn và phức tạp với độ chính xác cao. Trong tất cả các trường hợp, đội ngũ thiết kế của Hesem đều làm việc trên môi trường 3D để tránh sai sót, va chạm đường ống. Trong các thiết kế chúng tôi thường dựng lại hiện trường mặt bằng [...]