GIA CÔNG CNC 5 TRỤC, 4 TRỤC

Xuất phát điểm là các kỹ sư lập trình CNC. Chúng tôi đã có hơn 10 kinh nghiệm trong lập trình CNC cho nhiều khách hàng lớn tại Mỹ. Chúng tôi đã có cơ hội làm việc với rất nhiều loại máy móc từ cơ bản cho đến hiện đại nhất. Khi xử lý một sản phẩm cụ thể, chúng tôi biết rõ phải làm như thế nào để gia công sản phẩm tối ưu nhất. Giảm thiểu rủi ro phải thử đi thử lại nhiều lần. Điều này giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề khó khăn của khách hàng với thời gian đáp ứng nhanh, đem lại hiệu quả kinh tế cho HESEM và Khách hàng.