LIÊN HỆ

  Trụ sở HESEM
  Địa chỉ: 257/7/11, Đường 11 , Phường Linh Xuân, Thủ Đức, Tp.HCM
  Email: info@hesem.com.vn
  Văn phòng: +842866800002
  Di động: +84933090593
  Xưởng gia công HESEM
  Địa chỉ: Số 01, Đường số 05 , Phường Vĩnh Phú, Tp. Thuận An, Bình Dương
  Kinh doanh: Nguyễn Sỹ Văn
  Email: vannguyen@hesem.com.vn
  Di động:+84985994010
  Văn phòng Phát triển sản phẩm HESEM
  Địa chỉ: 257/7/11, Đường 11 , Phường Linh Xuân, Thủ Đức, Tp.HCM
  Kinh doanh: Phan Minh Phúc
  Email: phucphan@hesem.com.vn
  Di động: +84973884620