GIA CÔNG CHÍNH XÁC CNC

Kích thước sản phẩm tiện CNC có kích thước tối đa đường kính 400mm chiều dài 1200 mm. Với sản phẩm phay cnc kích thước tối đa chiều rộng 500mm chiều dài 3000mm. Chúng tôi có thể đáp ứng đơn hàng từ nhỏ đến hàng loạt vừa (1-5000 chi tiết/tháng). Ngoài ra chúng tôi đã liên kết với hơn 10 CNC shop ở Việt nam để tham gia các dự án sản xuất với số lượng lớn.